آزمایش شکست نور

عبور سریع نور چگونه است؟ آیا در آب سریع تر است یا در هوا؟، سریع ترین چیز در کل جهان سرعت نور در خلا است (مانند…

خوب و بد های حذف مشق شب

انتشار خبر طرح حذف مشق شب برای دانش‎آموزان اول تا سوم ابتدایی ،بیشتر خوشایند ما بزرگ ترها بود تا بچه‎های هنوز مدرسه…
سایت ساز